Tijdens de begeleiding staat het vergroten van leesplezier voorop!

Duur en frequentie van de begeleiding
Om voldoende resultaat te bereiken is het van belang om minimaal 12 weken leesbegeleiding te volgen. De leesbegeleiding duurt 30 minuten per sessie.

Locatie van de begeleiding
In de praktijk blijkt dat het vaak wenselijk is voor het kind dat de begeleiding onder schooltijd plaatsvindt. Het komt vaak voor dat een kind geen plezier ervaart met het lezen en dan na schooltijd geen zin heeft, te weinig energie heeft aan het einde van de dag of andere verplichtingen heeft na schooltijd.  Indien de school van uw kind akkoord gaat, dan vindt de begeleiding onder schooltijd plaats.

Beter Leren Lezen werkt met vier lesprogramma’s waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is.  Uw kind volgt het lesprogramma dat aansluit bij zijn/haar leesontwikkeling. De leesbegeleiding wordt volledig op maat gemaakt voor uw kind.

Lesprogramma om het technisch lezen te verbeteren
Dit lesprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen uit groep 3 die extra oefening nodig hebben op leesgebied.  Uw kind wordt begeleid met het verbeteren van het klankbewustzijn, het aanleren van de letters en het technisch lezen.

Lesprogramma om de woordherkenning te verbeteren
Dit lesprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 en 4 die extra oefening nodig hebben op leesgebied. Dit programma is vooral gericht op kinderen in het aanvankelijk leesproces die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord.

Lesprogramma om het leestempo te verhogen
Dit lesprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen 4-5-6 die extra oefening nodig hebben op leesgebied. We begeleiden uw kind met het vloeiender leren lezen, waarmee het leestempo en het leesbegrip aanzienlijk toeneemt.

Lesprogramma om het leesbegrip te verhogen
Dit lesprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen 5-6-7-8 waarbij het verhogen van het leesbegrip van belang is.