Berichten

lezen groep 4


AVI-toetsen

Op veel scholen zijn de AVI-toetsen weer afgenomen. AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. Hoe kun je jouw kind helpen om zijn of haar AVI-niveau te verhogen en waarom is het AVI-niveau eigenlijk zo belangrijk?

Belang van het AVI-niveau

Goed technisch lezen is de belangrijkste voorwaarde voor begrijpend lezen. Kinderen die onvoldoende vlot lezen, lezen namelijk vooral op woordniveau en niet op tekstniveau. Daardoor hebben ze vrijwel altijd moeite met begrijpend lezen. Stagneert het technisch lezen, dan stagneert bovendien de woordenschatontwikkeling. Kinderen maken zich namelijk de meeste woorden eigen door te lezen.

Hoe oefen je thuis effectief én leuk?

lezen groep 4Samen lezen moet leuk zijn! Als je kind geen zin heeft of zelfs boos wordt als het moet lezen, dan valt het niet mee om elke dag samen te lezen. Lees in een rustige en prettige omgeving en neem de tijd voor het lezen. Spreek een vast moment af, bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan. Dit zorgt voor duidelijkheid en vermindert de weerstand om te lezen. Kies samen een boek uit op het leesniveau van je kind. Kies geen boek wat te moeilijk is, want dat zorgt alleen maar voor frustratie. Lees om de beurt een zin of een stukje tekst. Help je kind als een woord te moeilijk is. Maak er een rustig en gezellig leesmoment van. Geef je kind positieve aandacht en het samen lezen verloopt fijner, zowel voor jou als voor je kind.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen. Daarmee kun je samen met je kind op een effectieve én leuke manier aan de slag om het leestempo te verhogen.