lezen groep 4

Sneller leren lezen

Waarom is sneller leren lezen eigenlijk zo belangrijk? Kinderen die onvoldoende vlot lezen, lezen namelijk vooral op woordniveau en niet op tekstniveau. Goed technisch lezen is de belangrijkste voorwaarde voor begrijpend lezen. Op veel scholen worden AVI toetsen afgenomen om de leesvaardigheid te testen. AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. Hoe kun je jouw kind helpen om zijn of haar AVI niveau te verhogen?

Technisch leren lezen

Kinderen leren in groep 1 en 2 al kennismaken met de letters, maar vanaf groep 3 beginnen ze écht met leren lezen. Voortgezet technisch leren lezen groep 4 gaat verder waar het leren lezen in groep 3 ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. In de loop van het schooljaar gaat het leestempo steeds meer een rol spelen. Het AVI niveau geeft onder andere het leestempo aan. Blijft dit achter, dan wordt ouders vaak gevraagd specifiek met hun kind op snelheid te gaan oefenen. Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ je zoon of dochter maakt, hoe beter het gaat lezen. Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook leuk is om te doen?

LEESTEMPO TE LAAG

Is het leestempo te laag, dan krijgen zwakke lezers het in groep 4 moeilijker, omdat teksten qua zinnen en structuur langer en ingewikkelder worden. Het gevaar is ook dat zwakke lezers steeds verder achter gaan lopen, omdat ze veel minder zelf oefenen dan vaardige lezers. Bij het leren lezen groep 4 is het van groot belang om veel ‘leeskilometers’ te maken. Als het leestempo te laag is, dan is het extra belangrijk dat je kind gestimuleerd wordt om een boek te lezen.  Succeservaringen zijn hierbij van groot belang om frustratie te voorkomen en leesplezier te vergroten. Het boek ‘De Kraaiendieven’ draagt bij aan het opdoen van succeservaringen, het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier van je kind. Een goed leestempo is van groot belang, omdat kinderen die te langzaam lezen in een hogere groep in de problemen komen. Niet alleen bij lezen, maar bij alle vakken. Bij aardrijkskunde, geschiedenis en ook rekenen: kinderen moeten gewoon heel veel lezen om de stof tot zich te nemen. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd over om te leren of na te denken over de opdracht. Daardoor zakken schoolprestaties over de gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempolezen in groep 4 continu een punt van aandacht.

Boek leren lezen groep 4

Blijft het leestempo te laag, dan kan dat een negatief effect kan hebben op het begrijpend lezen groep 4. Wil je het AVI niveau verhogen? Ga samen met je zoon of dochter effectief oefenen met het boek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen. De effectiviteit van de oefeningen in het boek van Beter Leren Lezen is bewezen. Met het boek van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen.

Het boek bestaat uit:

  • Een spannend verhaal
  • Leuke en effectieve leesoefeningen
  • Woordspellen
  • Beloningskaart
  • Stickers van ‘De Kraaiendieven’
  • Leeskaart/boekenlegger.

Met plezier beter leren lezen!

Bestel nu het leesboek voor €34,50 (inclusief verzending).

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail

Dyslectische