Lezen groep 5

Lezen groep 5

Leestempo is belangrijk

In de bovenbouw van de basisschool is het leesonderwijs erop gericht dat kinderen steeds meer
woorden leren lezen om daarmee informatie op te doen en kennis uit te breiden. De ontwikkeling van het leestempo blijft belangrijk. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd over om te leren of na te denken over de opdracht. Dit gaat ten koste van het leesbegrip. Daardoor zakken schoolprestaties over de gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempolezen dus ook in de bovenbouw continu een punt van aandacht.

Leesplezier

Het leesplezier van een kind staat voorop. Maak er gezellige en ontspannen momenten van zodat je kind meer zin heeft thuis (samen) te lezen. Zorg voor succeservaringen en een positieve benadering. Als je thuis met je kind leest, dan heeft dat een positief effect op de leesontwikkeling van je kind. Het oefenboek van Beter Leren Lezen draagt bij aan het opdoen van succeservaringen, het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier.

 

Lezen groep 5

Goede boekkeuze is belangrijk

Dagelijks lezen

Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van je kind om dagelijks minstens 10 minuten met je kind te lezen dan dat je daar maar 1 keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte. Raak niet in paniek als je een keer overslaat en het er niet van komt.

Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden door hun ouder. Een rustig moment op de dag. Je kind luistert, volgt de plaatjes in het boek en kijkt naar jouw gezicht. Sluit aan bij de belangstelling en leesniveau van je kind. Blijf je kind ook voorlezen in groep 5. Kinderen vinden voorlezen fijn en het is goed voor de ontwikkeling van hun luistervaardigheid en woordenschat.

Boek lezen groep 5

Ga regelmatig met je kind naar de openbare bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.