dagelijks lezenLeestempo verhogen op een leuke manier!

Het einde van het schooljaar nadert. Vanwege de coronamaatregelen is het onderwijs heel anders verlopen. We hebben kennisgemaakt met het thuisonderwijs. Van achter een beeldscherm de uitleg van de leerkracht. Om vervolgens aan de slag te gaan met online oefeningen of uitgeprinte werkbladen. Het ene kind vond het heerlijk en voor een ander was het afzien, flink afzien.

Leestempo verhogen in groep 3 en groep 4

Zit je kind in groep 3 of groep 4 van de basisschool, dan is de kans groot dat de leerkracht heeft geadviseerd om vooral veel te lezen met je kind om het leestempo te verhogen. Bij een deel van de kinderen was dit prima te doen. Dit zijn meestal de kinderen waar het (leren) lezen weinig moeite kost en het bijna vanzelf lijkt te gaan. Maar wat als het (leren) lezen niet zo snel verloopt en je kind al in groep 3 of groep 4 een te laag leestempo heeft?

Te laag leestempo vanwege het thuisonderwijs

Ook in het nieuws werd met grote letters aangegeven, dat kinderen een achterstand hebben opgelopen. Hoe kan een kind een achterstand hebben op zijn eigen ontwikkeling? Kunnen wij het onderwijs niet aanpassen aan de ontwikkeling van een kind? En misschien hebben ze minder schoolse vaardigheden geleerd, maar  zijn kinderen op andere gebieden juist verder ontwikkeld. Kinderen hebben bijvoorbeeld veel meer buiten gespeeld. De interactie met andere kinderen zorgt voor betere taalvaardigheden. Ook hun sociaal- emotionele ontwikkeling en hun motorische ontwikkeling wordt door het buitenspelen vergroot. Daarnaast hebben kinderen geleerd om te plannen, zelfstandig te werken en flexibel te zijn. De kinderen hebben afgelopen jaar dus juist heel veel geleerd. Is er dan wel sprake van een achterstand?

Een leesachterstand in groep 3 of groep 4?

Als we kijken naar de leesontwikkeling van een kind, dan kunnen we helaas wel spreken van een achterstand. De hersenen van een kind, dat tussen de 6-8 jaar oud is zijn namelijk in de gevoelige periode om te leren lezen. In deze periode worden de verbindingen in de hersenen om te leren lezen sterker gemaakt. En indien de leesontwikkeling dan niet voldoende is ontwikkeld, dan kan een achterstand ontstaan. Het is namelijk zo, dat een kind uit groep 5 met een te laag leestempo, veel meer moet oefenen om het leestempo te verhogen. Dit komt omdat de hersenen in de periode hiervoor de verbindingen om te leren lezen sneller aanleggen. Daarnaast wordt in groep 5 meer aandacht besteed aan het leesbegrip en minder aan het technisch lezen en het verhogen van het leestempo.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen

leren lezenIndien een kind eind groep 4 nog niet op het leestempo van AVI E4 zit, dan is het heel belangrijk om extra te oefenen. Indien het tempo dan nog te laag is, is een kind nog teveel bezig met het ontcijferen van de woorden, waardoor het nog onvoldoende leesbegrip heeft. Hoe kun je je kind motiveren en samen een fijn leesmoment hebben zonder gemopper en tegenzin? Juist voor die kinderen heb ik het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ ontwikkeld. Want beter leren lezen moet juist leuk zijn! Het leestempo en het leesplezier vergroten met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.
Met het oefenboek heb je voldoende oefenmateriaal om 2 tot 3 maanden samen met je kind te werken aan het verhogen van zijn of haar leestempo.
*Het oefenboek is ook geschikt voor leesbegeleiding door leerkrachten en dyslexiespecialisten.