Praktijk voor leesbegeleiding in Raalte

In de gemeente Raalte biedt Beter Leren Lezen leesbegeleiding aan kinderen met leesproblemen. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op school leren. Het is de basis voor een succesvolle schoolontwikkeling, omdat lezen je kennis vergroot.

Als de leesontwikkeling dan niet helemaal loopt zoals gewenst, is het niet verwonderlijk dat je je als ouder hier zorgen over maakt. Loopt je kind achter in zijn leesontwikkeling, dan is dagelijks oefenen belangrijk. Maar wat als oefenen een strijd is, omdat je kind geen zin heeft om te lezen en/of te weinig vooruitgang boekt? Waarom beleeft je kind geen leesplezier? Vaak heeft een kind veel negatieve ervaringen opgedaan met betrekking tot het lezen. Zonder succeservaring loopt de frustratie op. Tijd voor een succeservaring!

Beleeft je kind weinig leesplezier? Is het leestempo of het leesbegrip te laag? Heeft je kind veel leesoefeningen gedaan, maar met weinig resultaat? Maak een afspraak met Beter Leren Lezen om te bespreken wat wij voor jouw kind kunnen betekenen.

Leesbegeleiding

Voorstellen

“Mijn naam is Eliza Haarman-Tielbeke. Nadat ik de PABO heb afgerond ben ik werkzaam geweest als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Geregeld kwam ik in aanraking met kinderen die geen plezier beleefden aan het lezen en/of te maken hadden met een leesachterstand. Om deze kinderen de juiste begeleiding te kunnen bieden, heb ik de Masteropleiding Special Educational Needs taalspecialist/dyslexiespecialist gevolgd.

In 2009 ben ik gestart met leesbegeleiding bieden vanuit mijn eigen praktijk Beter Leren Lezen. Ik vind het ontzettend waardevol om kinderen te begeleiden in hun leesproces. Het is geweldig om een kind te zien groeien in hun zelfvertrouwen, leesplezier en leesniveau! Het is een uitdaging om elke les weer volledig op maat te maken voor een kind en optimaal bij te dragen aan een goede leesontwikkeling.  Een van deze uitdagingen heeft geresulteerd in het oefenboek ‘De Kraaiendieven Floris & Julia. Daar ben ik ontzettend trots op!”

Locatie van de begeleiding

Voor kinderen is het vaak wenselijk, dat de begeleiding onder schooltijd plaatsvindt. Na schooltijd heeft een kind vaak te weinig energie of andere verplichtingen. Indien de school van het kind akkoord gaat, dan vindt de begeleiding op school en onder schooltijd plaats.


Tarieven

Intakegesprek € 45

Onderzoek uitvoeren met betrekking tot het leesprobleem
Opstellen van een handelingsplan.

Individuele begeleiding € 45 per sessie

Wekelijks een individuele les die bestaat uit:
45 minuten leesbegeleiding
15 minuten voorbereiding/evaluatie.
Inclusief reistijd en reiskosten

12 weken programma vergroten van het leestempo en leesplezier € 545

Intake
12 lessen leesbegeleiding
Inclusief oefenboek ‘De Kraaiendieven Floris & Julia’
Eindevaluatie

Wil je meer informatie over de leesontwikkeling van jouw kind, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een adviesgesprek. Klik hier voor contact.