Het meest complete oefenmateriaal voor dyslexie begeleiding

Speciaal voor alle kinderen waarbij dagelijks lezen een strijd is, heeft Beter Leren Lezen het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ uitgebracht. Een boek met een spannend verhaal, leuke leesoefeningen, woordspellen, beloningskaart en stickers waardoor kinderen mét plezier naar een hoger leestempo gaan! Als dyslexiespecialist heb ik jarenlang alles uit de kast getrokken om het leesplezier van leerlingen met leesproblemen en dyslexie te verhogen. Ik heb hierdoor zelf kunnen ervaren welke methodieken en werkwijzen een positieve invloed hebben op de leesontwikkeling en het leesplezier van deze leerlingen. Dit heeft geresulteerd in het zelf schrijven van een oefenboek waarin ik de oefeningen van Connect Vloeiend Lezen heb verwerkt. Dat deze oefeningen prima bijdragen aan de leesontwikkeling had ik zelf al ervaren in mijn praktijk voor leesbegeleiding. Maar ik vond wel dat deze effectieve oefeningen aantrekkelijker konden.

Toneellezen

Leerlingen met leesmoeilijkheden en dyslexie vinden toneellezen bijvoorbeeld erg leuk. De leerling leest hierbij zelf geen lange bladzijden met tekst voor en de interactie tussen leesbegeleider en leerling maakt kinderen enthousiast. Als afsluiting van elk hoofdstuk volgt een educatief woordspel. Daarnaast mag de leerling na elke oefensessie een sticker plakken op de beloningskaart, waarop de leerling precies zijn vooruitgang in het oefenboek kan bijhouden. Het boek is gedrukt in het lettertype Dyslexie font.

Oefenboek

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ ervaar zelf dat de leesmotivatie én het leestempo van je leerling verbetert! Inclusief alle benodigdheden voor 36  sessies leesbegeleiding. Het is mogelijk om een deel van deze sessies tijdens de leesbegeleiding te behandelen en het andere deel thuis waar de ouders/verzorgers de leerling begeleiden. Een mooie manier om de ouders/ verzorgers te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind.

leren lezen groep 4

Aanvullende informatie over de werkwijze

In dit oefenboek vormen het samenlezen (toneellezen) en de leesoefeningen (oefentekst) de leidraad tot het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier. Elk hoofdstuk bestaat uit 3 oefensessies: Sessie 1: toneellezen
Sessie 2: oefentekst
Sessie 3: herhaling oefentekst en een woordspel.

Elke oefensessie vindt plaats op een andere dag. Mijn advies is om 3 – 6 keer per week te oefenen. Elke sessie duurt 10-20 minuten.

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail

Wat is dyslexie?

Lezen, spellen en zelfs schrijven gaat bij kinderen met dyslexie veel te moeizaam, terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Kinderen met dyslexie richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord en om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen.

lezen groep 5

Leestempo is belangrijk

Kenmerken van dyslexie

 Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

  • Om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
  • Met het in volgorde zetten van klanken, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ‘12’ en ‘21’
  • Om aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord)
  • Met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
  • Om vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes te onthouden
  • Met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

Hoewel bovenstaande symptomen voor veel dyslectische mensen zeer herkenbaar zijn, gebeurt het toch nog vaak dat dyslexie erg laat ontdekt en benoemd wordt. Het is belangrijk om dyslexie op jonge leeftijd te herkennen: hoe eerder er rekening kan worden gehouden met de dyslexie, hoe eerder er een goede basis aangelegd kan worden bij een kind en hoe minder problemen hij of zij hoeft te hebben met het meekomen in de klas.

Oorzaken

Ongeveer 3,6% van de leerlingen heeft ernstige enkelvoudige dyslexie. ‘Enkelvoudig’ betekent dat er bij de leerling naast dyslexie geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen.

De precieze oorzaak van dyslexie weten we nog niet helemaal, maar wel is duidelijk dat het zich afspeelt in de hersenen. Het lijkt erop dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is. De klankcodes worden daardoor onvolledig of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen opgeslagen. Het gevolg is dat deze ook minder goed uit het geheugen zijn op te halen om gekoppeld te worden met het woordbeeld.

Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

Positieve kanten van dyslexie

Dyslectische mensen hebben niet alleen hinder van hun dyslexie. Veelal zijn ook deze (een of meerdere) positieve kenmerken op dyslectische mensen van toepassing:

  • Goed in overzicht bewaren. Ze blijven niet hangen op details, maar hechten juist aan het totaalplaatje in hun hoofd.
  • Ze nemen informatie veel beter op. Veel mensen die heel snel kunnen leren, zullen de feiten ook weer snel vergeten. Als iemand met dyslexie zich nieuwe kennis eigen heeft gemaakt, blijft deze ook veel beter hangen!
  • Vaak hebben dyslectici een talent dat niet met taal te maken heeft, zoals: goede beelddenkers, kunnen heel goed logisch denken, zijn zeer praktisch ingesteld, creatieve denkers en kunnen goud creëren
  • met hun handen.

Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’

Bekijk het boek hier

Met plezier naar een hoger leestempo!

Speciaal voor alle kinderen waarbij dagelijks lezen een strijd is, heeft Beter Leren Lezen het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ uitgebracht. Een boek met een spannend verhaal, leuke leesoefeningen, woordspellen, beloningskaart, stickers en nog meer materiaal waardoor kinderen mét plezier naar een hoger leestempo gaan!

Als dyslexiespecialist heb ik jarenlang ervaring in kinderen met dyslexie op een effectieve wijze verder helpen in hun leesontwikkeling. Bij kinderen met dyslexie zijn effectieve leesoefeningen zeer belangrijk om het leesniveau te verbeteren. Maar vaak hebben deze kinderen negatieve leeservaringen opgedaan en is het leesplezier ver te zoeken. Dagelijks oefenen kan dan een strijd worden. Tijd voor een succeservaring met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen. Om het leesplezier te verhogen bestaat het oefenboek uit een spannend verhaal in de vorm van theaterlezen, een beloningskaart met beloningsstickers en korte leessessies. Het boek is geschreven met oefeningen vanuit Connect Vloeiend Lezen, een effectief bewezen methode om het leestempo te verhogen. In de handleiding van het oefenboek wordt deze werkwijze duidelijk uitgelegd, waardoor zowel dyslexiebehandelaars als ouder(s) het oefenboek kunnen inzetten in het vooruithelpen van een kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau midden 4 (M4), eind 4 (E4) of midden 5 (M5). Het boek is gedrukt in het Dyslexie font, hét lettertype voor kinderen met dyslexie.

Wil je meer informatie? Download hier een inkijkexemplaar

Referenties

‘De Kraaiendieven’ is een ontzettend leuk en spannend boek. Het boek is uniek omdat je kind steeds wordt geprikkeld verder te gaan lezen. Waar een ander boek nog wel eens na een aantal bladzijden aan de kant geschoven wordt, blijf je bij de kraaiendieven uitgedaagd verder te lezen omdat er telkens weer een mooie sticker op de beloningskaart geplakt mag worden. Dat werkt fantastisch !! Maar bovenal is het gewoon een spannend en goed geschreven verhaal met prachtige illustraties, een goede uitleg voor de ouders. Ik kan eigenlijk maar 1 ding schrijven, een boek dat elk kind zou moeten hebben.

Een heel mooi en goed oefenboek.
Het verhaal is leuk geschreven en de illustraties zijn aantrekkelijk.
De spelletjes tussendoor zijn erg leuk om te doen en motiveert de leerling ook.
Ik gebruik het boek als oefenboek op school met individuele leerlingen.
Zeker een aanrader zowel voor thuisgebruik als op school.

‘De Kraaiendieven’ is een mooi, leuk en aantrekkelijk oefenboek!
Toen mijn zoon het boek zag wilde hij er in direct in beginnen. Elke sticker wordt weer met trots op de beloningskaart geplakt. De woordspelletjes tussen door zorgen voor een leuke afwisseling. De woordkaart wordt hier ook al voor andere woordspelletjes gebruikt..
Het verhaal is aantrekkelijk waardoor hij graag verder wil lezen.
Ik zou dit boek aanraden omdat ik zie bij mijn eigen zoon dat hij het er graag bij pakt! (en ik ook!)

Wat een fantastisch oefenboek! Mijn zoon leest met plezier ‘De Kraaiendieven’! De schrijfkaart wordt veel gebruikt en ook de stickers vindt hij erg leuk om te plakken op de beloningskaart. Het is een mooi verhaal waardoor hij graag doorleest en natuurlijk ook omdat hij dan een woordspelletje mag doen… Kortom: een aanrader voor ieder kind dat graag wil oefenen met lezen.

Spannend verhaal
Prachtige illustraties en mooie vormgeving
Leuke, leerzame oefeningen
Motiverende beloningsstickers/-kaart

Een aanrader voor thuis en op school!

Ik vind het een mooie boek met een leuk, doordacht verhaal. Mijn zoontje vindt het heel erg leuk om op deze manier te oefenen met (leren) lezen.