dyslexie

Dyslexie

In Nederland heef 1 op de 20 kinderen dyslexie. Dat betekent dat er in bijna elke klas wel een kind met dyslexie zit. Voor een dyslectisch kind is het extra belangrijk, dat hij of zij plezier houdt in het leren lezen. Het boek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen is uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie. Ik heb het boek geschreven en de oefeningen bedacht vanuit mijn jarenlange ervaring als lees- en dyslexiespecialist in het begeleiden van kinderen met leesproblemen en dyslexie.

Leesboek dyslexie

Het leesboek dyslexie van Beter Leren Lezen is speciaal ontwikkeld voor een kind met dyslexie. Sneller leren lezen is voor een kind met dyslexie een hele opgave. Een kind werkt hard om beter te leren lezen, maar vaak met onvoldoende resultaat. Het AVI niveau blijft dan laag, wat een negatief effect kan hebben op het begrijpend lezen. Een leesboek dyslexie is belangrijk om effectief te oefenen. De effectiviteit van de oefeningen in het leesboek dyslexie van Beter Leren Lezen is bewezen. Op www.dyslexiecentraal.nl staat meer informatie over deze oefeningen. Met het leesboek dyslexie van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen. Het boek is gedrukt in het lettertype Dyslexie font.

Het leesboek bestaat uit:

  • Een spannend verhaal
  • Leuke en effectieve leesoefeningen
  • Woordspellen
  • Beloningskaart
  • Stickers van ‘De Kraaiendieven’
  • Leeskaart/boekenlegger.

Met plezier beter leren lezen!

Bestel nu het oefenboek voor €34,50 (inclusief verzending).

WAT IS DYSLEXIE?

Lezen, spellen en zelfs schrijven gaat bij kinderen met dyslexie moeizaam. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Kinderen met dyslexie richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord en om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen.

Dyslexie belemmert vlot leren lezen

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. Het is belangrijk om dyslexie op jonge leeftijd te herkennen: hoe eerder er rekening kan worden gehouden met de dyslexie, hoe eerder er een goede basis aangelegd kan worden bij een kind en hoe minder problemen hij of zij hoeft te hebben met het meekomen in de klas. Het boek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen is een musthave voor elk kind met dyslexie.

Dyslectische