dyslectisch kind boek

dyslectisch kind boek

WAT IS DYSLEXIE?

Lezen, spellen en zelfs schrijven gaat bij kinderen met dyslexie veel te moeizaam. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.- Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wél belemmeren. Kinderen met dyslexie richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord en om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen.

DYSLECTISCH KIND

Een dyslectisch kind ervaart vaak moeite met leren lezen. De precieze oorzaak van dyslexie , dat weten we nog niet helemaal, maar wel is duidelijk dat het zich afspeelt in de hersenen. Bovendien lijkt het erop dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is bij een dyslectisch kind. Verder heeft een dyslectisch kind vaak moeite met het AVI Lezen. Vervolgens is het leestempo dan te laag en het is lastig om het AVI Niveau te verhogen.

Ten slotte staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

POSITIEVE KENMERKEN DYSLEXIE BIJ EEN DYSLECTISCH KIND

Een dyslectisch kind heeft niet alleen hinder van zijn of haar dyslexie. Veelal zijn ook deze (een of meerdere) positieve kenmerken van dyslexie bij een dyslectisch kind van toepassing. Laten we vooral deze positieve kenmerken van een kind met dyslexie niet vergeten:

 • Ten eerste zijn ze vaak creatieve, beeldende of logische denkers.
 • Daarnaast kunnen vaak goed het overzicht bewaren. Ze blijven niet hangen in details, maar hechten juist aan het totaalplaatje in hun hoofd.
 • Bovendien zijn ze vaak heel praktisch ingesteld.
 • Ook hebben ze vaak veel interesse in de wereld om hen heen.
 • Ten slotte helpen ze graag andere mensen en kunnen ze dingen die ze gezien of gehoord hebben goed onthouden

Dyslexie begeleiding

Beter Leren lezen heeft speciaal voor kinderen met dyslexie of leesproblemen een oefenboek uitgebracht met compleet oefenmateriaal voor dyslexie begeleiding. Als dyslexiespecialist heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van methodieken en werkwijzen om het leestempo en het leesplezier van leerlingen met leesproblemen en dyslexie te verhogen. Dit heeft geresulteerd in het zelf schrijven van een oefenboek waarin ik de oefeningen van Connect Vloeiend Lezen heb verwerkt. In de handleiding van het oefenboek wordt deze werkwijze duidelijk uitgelegd, waardoor zowel dyslexiebehandelaars als ouder(s) het oefenboek kunnen inzetten in het vooruithelpen van een kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die AVI E3 beheersen – groep 6. Het boek is gedrukt in het Dyslexie font, hét lettertype voor kinderen met dyslexie.

Het leesboek voor een dyslectisch kinderen

Sneller leren lezen is voor dyslectische kinderen een hele opgave. Een kind werkt hard om beter te leren lezen, maar vaak met onvoldoende resultaat.  Bovendien wil je het AVI niveau graag verhogen. Het leesboek voor dyslectische kinderen is speciaal ontwikkeld door Beter Leren Lezen. De effectiviteit van de oefeningen uit het boek ‘De Kraaiendieven’ is bewezen. Op www.dyslexiecentraal.nl staat meer informatie over deze oefeningen. Met het boek van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen. Het doel van het boek voor een dyslectisch kind is om met plezier beter te leren lezen.

Het boek bestaat uit:

 • Een handleiding voor de ouder(s)/verzorger(s)/leerkracht.
 • Een spannend verhaal
 • Leuke en effectieve leesoefeningen
 • Woordspellen
 • Beloningskaart
 • Stickers van ‘De Kraaiendieven’.

Met plezier beter leren lezen! Bestel nu het boek!

Wil je meer informatie? Download hier een inkijkexemplaar

 

Dyslectische

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *