dyslexie begeleiding

Compleet oefenmateriaal voor dyslexie begeleiding

Beter Leren lezen heeft speciaal voor kinderen met dyslexie of leesproblemen een oefenboek uitgebracht met compleet oefenmateriaal voor dyslexie begeleiding.

Als dyslexiespecialist heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van methodieken en werkwijzes om het leestempo en het leesplezier van leerlingen met leesproblemen en dyslexie te verhogen. Dit heeft geresulteerd in het zelf schrijven van een oefenboek waarin ik de oefeningen van Connect Vloeiend Lezen heb verwerkt. In de handleiding van het oefenboek wordt deze werkwijze duidelijk uitgelegd, waardoor zowel dyslexiebehandelaars als ouder(s) het oefenboek kunnen inzetten in het vooruithelpen van een kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die AVI E3 beheersen – groep 6. Het boek is gedrukt in het Dyslexie font, hét lettertype voor kinderen met dyslexie.

Connect Vloeiend Lezen

Connect Vloeiend lezen is een werkwijze waarvan de effectiviteit is bewezen. Meer informatie over Connect Vloeiend Lezen vind je op www.dyslexiecentraal.nl

Leerlingen met leesmoeilijkheden en dyslexie vinden toneellezen erg leuk. De leerling leest hierbij zelf geen lange bladzijden met tekst voor en de interactie tussen leesbegeleider en leerling maakt kinderen enthousiast. Als afsluiting van elk hoofdstuk volgt een educatief woordspel. Daarnaast mag de leerling na elke oefensessie een sticker plakken op de beloningskaart, waarop de leerling precies zijn vooruitgang in het oefenboek kan bijhouden.

Aanvullende informatie over de werkwijze

In dit oefenboek vormen het samenlezen (toneellezen) en de leesoefeningen (oefentekst) de leidraad tot het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier. Elk hoofdstuk bestaat uit 3 oefensessies:

  • Sessie 1: toneellezen
  • Sessie 2: oefentekst
  • Sessie 3: herhaling oefentekst en een woordspel.

Elke oefensessie vindt plaats op een andere dag. Mijn advies is om 3 – 6 keer per week te oefenen. Elke sessie duurt 10-20 minuten.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ en ervaar zelf dat de leesmotivatie én het leestempo van je leerling verbetert! Inclusief alle benodigdheden voor 36 sessies leesbegeleiding. Het is mogelijk om een deel van deze sessies tijdens de leesbegeleiding te behandelen en het andere deel thuis waar de ouder(s)/verzorger(s) de leerling begeleiden. Een mooie manier om de ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind.

Heb je nog vragen over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail

Dyslectische