Begrijpend lezen groep 5

Als ouder pak je geregeld een boek om samen met je kind uit te lezen. Dit start al zodra je kind een baby is en eindigt niet voordat je kind zelf volledig kan begrijpend lezen. Wanneer leert je kind teksten echt begrijpen? Ergens tussen halverwege groep 4 en groep 8. Ook kun je er als ouder tegen aanlopen dat je kind moeite heeft met begrijpend lezen groep 5.

Wat is begrijpend lezen groep 5? Goed kunnen begrijpend lezen hangt af van drie factoren:

  • een grote woordenschat;
  • kennis van de wereld;
  • voldoende technische leesvaardigheid.

Dit zijn drie elementen die alle drie goed ontwikkeld moeten worden voor het creëren van goed begrijpend lezen groep 5. Wanneer een van de drie niet goed ontwikkeld is, kan dit al problemen opleveren.

Woordenschat vergroten

Een goede woordenschat start je al op te bouwen wanneer je bij je baby alles benoemt wat je ziet. “Dat is papa”, “Daar komt een hapje”, “Kijk, je beertje”. Door voorlezen, gebruik je ook woorden die je niet standaard gebruikt. Je kind heeft op vierjarige leeftijd al een woordenschat van 3000 à 4000 woorden, wat zich uitbreidt tot 17000 woorden met 12 jaar. Het blijft belangrijk deze woordenschat uit te breiden, ook wanneer kinderen wat ouder zijn. Gebruik eens het woord ‘toilet’ in plaats van ‘wc.’ en ga op het ‘trottoir’ lopen in plaats van op de ‘stoep’

Wereldkennis opdoen

Kennis van de wereld kan op veel manieren worden opgebouwd. Neem je kinderen mee naar een museum, kijk samen in een kinder-encyclopedie of laat je kinderen op tv bijvoorbeeld naar het ‘Klokhuis’ of ‘Freek in het wild’ kijken. Hierdoor ontwikkelen kinderen meer kennis over de wereld om zich heen en blijven ze niet alleen bij de kennis die met de dagelijkse praktijk te maken heeft.

Begrijpend lezen oefenen groep 5 begint met technisch lezen

Het vloeiend lezen van woorden en zinnen, moet de basis zijn voor het ontwikkelen van leesbegrip. Dit is ook de reden waarom sommige kinderen in groep 4 al wel toe zullen zijn aan begrijpend lezen en er met sommige kinderen beter gewacht kan worden tot ze een sterkere basis hebben, bijvoorbeeld begin groep 5. Het ontwikkelen van technisch lezen kan alleen door veel oefening. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen is uitermate geschikt om je kind tot een hoger leestempo te brengen. Dit zal met kinderen in groep 3 vooral gedaan worden door hardop lezen en vanaf groep 4 kunnen de betere lezers steeds meer zelf gaan lezen. Het hardop lezen zorgt namelijk voor een goede technische leesontwikkeling, maar wanneer kinderen in hun hoofd lezen, kunnen ze zich geheel focussen op het begrijpen van een tekst, zonder te hoeven letten op uitspraak.

Blijf voor de ontwikkeling van begrijpend lezen oefenen groep 5 steeds kijken naar wat je kind al kan en weet en wat hij of zijn nog kan ontwikkelen. Verlies hierbij nooit uit het oog wat je kind leuk vindt, zodat begrijpend lezen oefenen groep 5 geen zware taak, maar eerder een feestje wordt.

Leesplezier

Onderzoekers zijn het erover eens dat vloeiend lezen alleen geleerd kan worden door veel en regelmatig oefenen. Maar waarom beleeft je kind geen plezier aan het lezen en wordt het oefenen een strijd? Kinderen die moeite hebben met lezen richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord. Om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen, wat zorgt voor het verminderen van de leesmotivatie. Vanwege de lage leesmotivatie leest een kind minder, wat weer tot minder leesontwikkeling leidt. Deze vicieuze cirkel kan vaak niet doorbroken worden door het kind zelf. Met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind aan de slag om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’

Begrijpend lezen oefenen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een compleet oefenboek om kinderen te helpen bij het krijgen van leesplezier én het verhogen van het leestempo. De effectiviteit van deze methode is wetenschappelijk bewezen. De methode heb ik verwerkt in een spannend verhaal, compleet met alle materialen die nodig zijn om het leesniveau te verhogen. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!