Wat is begrijpend lezen groep 4?

Goed kunnen lezen is van belang om je hele leven te kunnen leren. Een voldoende leesniveau is een voorwaarde voor succes in de (school)ontwikkeling. Als je kind niet goed kan lezen, dan is het begrensd in mogelijkheden op allerlei gebieden. Het begrijpend lezen groep 4 is gericht op het begrijpen van teksten, dus je kind leert lezen met begrip. Begrijpend lezen is een proces, waarbij drie onderdelen een rol spelen: de lezer, de tekst en het doel waarmee de lezer de tekst leest. Je kind leert om betekenis te geven aan de woorden, zinnen en de gehele tekst. Dit betekenisgevend proces is het doel van het lezen.

Een goed leestempo is de basis voor begrijpend lezen groep 4

Ten eerste is er natuurlijk het technisch lezen. Indien je kind niet goed en vlot technisch kan lezen, dan mist het de basis voor het begrijpend lezen groep 4. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is gericht op het verhogen van het leestempo. Het oefenboek is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

Daarnaast is een grote woordenschat een heel belangrijke voorspeller voor het begrijpend leren lezen. Wie veel kennis van de wereld heeft begrijpt teksten beter. Er is dan veel voorkennis aanwezig, waardoor je kind de nieuwe tekst kan ‘vasthaken’ aan iets dat hij/zij al weet. Ook kennis van taal speelt mee in het kunnen begrijpend lezen groep 4.

Leesplezier is belangrijk

Wie graag naar verhalen luistert, wie plezier heeft in het spelen met boekjes, wie het fijn vindt om samen in een prentenboek te kijken, zal later ook met meer plezier zelf lezen. Door veel voor te lezen raakt je kind gestimuleerd. Ook door het inrichten van een mooie boekenhoek die uitnodigend is ingericht en die ook prikkelt om lekker te gaan zitten met een boek, raakt je kind gemotiveerder om met boeken en lezen bezig te zijn.

Neem dagelijks vijftien minuten de tijd voor je kind om samen een boek te lezen. Ga in gesprek over de inhoud van de tekst, laat je kind hardop voorlezen en sluit af door zelf een aantal bladzijden voor de lezen. Belangrijk is dat het een moment van ontspanning is voor ouder en kind en positief aanmoedigen staat hierbij voorop!

Begrijpend lezen oefenen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

Het herhaald lezen van teksten heeft een positieve invloed op de leesontwikkeling van kinderen. Vooral bij kinderen die spellend, of traag blijven lezen, kan herhaald lezen eraan bijdragen dat het lezen versnelt en automatiseert (Smits, 2006). Herhaald lezen houdt in, dat een tekst meerdere keren wordt gelezen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het voorlezen van een tekst, vervolgens dezelfde tekst samen tegelijk hardop te lezen en af te sluiten door het kind zelf de tekst te laten lezen. Het herhaald lezen is een belangrijk onderdeel in het oefenboek ‘De Kraaiendieven’. Veel kinderen met leesmoeilijkheden hebben het plezier in lezen verloren, nadat ze te veel -vaak ineffectieve- leesoefeningen hebben uitgevoerd en te weinig succeservaringen hebben opgedaan. Krijgt een kind geen succeservaring, dan zal de frustratie oplopen. Voordoen, samendoen, zelf doen is een zeer krachtige manier om een kind vooruit te helpen in zijn/haar leesontwikkeling. Het lijkt saai om steeds dezelfde tekst te herhalen, maar kinderen met leesproblemen reageren heel positief op de succeservaring.

Oefenboek De Kraaiendieven van Beter Leren Lezen

Steeds vaker krijgen ouders het advies om thuis, met hun kind extra leesoefeningen te doen. Maar wat is de juiste oefening? Hoe help je jouw kind en krijgt het plezier in het lezen? Dagelijks oefenen behoort geen strijd te zijn, maar een fijn moment samen met je kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ heeft al veel kinderen vooruitgeholpen in hun leesontwikkeling.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek?

Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!