Begrijpend lezen groep 3

Waarom is begrijpend lezen groep 3 zo belangrijk?

Begrijpend lezen groep 3 betekent voornamelijk, dat wordt gewerkt aan strategieën om  de kinderen in groep 3 inzicht te geven in relaties tussen woorden en zinnen en hoe ze hun kennis van de wereld kunnen toepassen bij het lezen.  Een voldoende leesniveau is een voorwaarde voor succes in de (school)ontwikkeling. Als je kind niet goed kan lezen, dan is het begrensd in mogelijkheden op allerlei gebieden. Bovendien is de kans groter dat het zelfvertrouwen en de (leer)motivatie lager is. Woorden en teksten kom je namelijk overal tegen. Heeft je kind moeite met lezen, dan kan het achter lopen bij vrijwel alle vakken op school. Een belangrijke voorwaarde om te komen tot begrijpend lezen groep 3 is het technisch lezen.  Het leestempo van het kind moet voldoende zijn om met begrip te lezen. Indien het leestempo te laag is, is een kind nog teveel gericht op het lezen van losse woorden en niet op het begrijpend lezen van de hele tekst.

Heeft je kind moeite met lezen? Help je kind met het leren lezen!

Begrijpend lezen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

Het is verstandig om je kind spoedig te helpen, zodra je merkt dat je kind moeite heeft met het leren lezen. Is het leestempo E3, M4, E4 van jouw kind niet vlot genoeg, dan is het heel verstandig om extra te oefenen. Doe je dat niet, dan kan de achterstand nog groter worden!

School geeft vaak extra leesoefeningen mee naar huis om het leesniveau te verhogen. Extra oefenen is heel belangrijk, maar niet altijd leuk voor een kind. Met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen kun je zelf op een leuke manier met je kind oefenen om het leestempo en het leesplezier te verhogen.

Herfstsignalering

Groep 3 is voor de leesontwikkeling van kinderen een belangrijk schooljaar, omdat ze een start maken met lezen. Bij de herfstsignalering van groep 3 is het moment aangebroken om te beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de leesontwikkeling dan achterblijft, moet op dat moment extra hulp worden ingezet.

Begrijpen lezen groep 3 AVI- Niveau

Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.

Oefening voor ouder en kind

  • Lees om de beurt een regel of bladzijde uit een leesboek waar je kind graag uit wil lezen.
  • Help je kind zodra hij/zij moeite heeft met een woord om frustratie te voorkomen.
  • Herhaal de bladzijde nogmaals. Het lezen van de tekst gaat dan vaak al beter, waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt in het lezen = succeservaring.
  • Het is heel belangrijk dat je kind in een veilige omgeving kan oefenen. Positief stimuleren!
  • Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’  is volledig gericht op het vergroten van het leesplezier en het verhogen van het leestempo.

Oefenboek ‘ De Kraaiendieven’

Naast de extra hulp van de leerkracht of remedial teacher kan het oefenboek van Beter Leren Lezen worden ingezet om de leesontwikkeling van je kind te vergroten. Weinig leesplezier is zeer nadelig voor een goede leesontwikkeling. Om die reden ligt de nadruk van het oefenboek van Beter Leren Lezen op het vergroten van het leesplezier. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek?

Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!