AVI

AVI Niveau

Waarom is het AVI niveau eigenlijk zo belangrijk? Op veel scholen worden AVI toetsen afgenomen. AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen.  Hoe kun je jouw kind helpen om zijn of haar AVI niveau te verhogen? Met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen voor een hoger AVI niveau. Het doel van het oefenboek is om met plezier beter te leren lezen.

Het oefenboek bestaat uit:

  • Een handleiding voor ouder(s)/verzorger(s)/leerkracht
  • Een spannend verhaal
  • Leuke en effectieve leesoefeningen
  • Woordspellen
  • Beloningskaart
  • Stickers van ‘De Kraaiendieven’
  • Leekaart/boekenlegger

Met plezier beter leren lezen! Bestel nu het oefenboek voor €34,50 (inclusief verzending).

Technisch lezen bij AVI toetsen

Kinderen leren in groep 1 en 2 al kennismaken met de letters, maar vanaf groep 3 beginnen ze écht met leren lezen. De AVI toets van Cito is een methode-onafhankelijke toets. De manier waarop deze wordt afgenomen, staat los van de methode die scholen gebruiken.

Goed technisch lezen is de belangrijkste voorwaarde voor begrijpend lezen. Kinderen die onvoldoende vlot lezen, lezen namelijk vooral op woordniveau en niet op tekstniveau. Daardoor hebben ze vrijwel altijd moeite met begrijpend lezen. Stagneert het technisch lezen, dan stagneert bovendien de woordenschatontwikkeling. Kinderen maken zich namelijk de meeste woorden eigen door te lezen.

Het moment waarop de AVI toetsen worden afgenomen, staat vast. Dat gebeurt twee keer per jaar: tussen medio januari en medio februari (dan worden de M-toetsen afgenomen) en aan het eind van het schooljaar, tussen medio mei en eind juni (dan worden de E-toetsen afgenomen).

AVI niveaus

Cito heeft 12 AVI niveaus bepaald: AVI-start, AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7, AVI-E7 en AVI-Plus. Het doel van de AVI-toets is volgens Cito: Enerzijds het in kaart brengen van het vaardigheidsniveau en anderzijds het zichtbaar maken van de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van technisch lezen. Daarnaast biedt de AVI-toets diagnostische informatie, zodat leerkrachten inzicht krijgen in het leesgedrag van de leerling. Leerkrachten komen zo meer te weten over de leessnelheid en de accuratesse van leerlingen.

Leesboeken en AVI niveau

Cito bepaalt ook het AVI niveau van een leesboek. In de video hieronder legt Cito uit hoe dat gaat.