AVI

AVI Lezen

Bij AVI lezen mag je kind elk boek kiezen dat hij of zij leuk vindt. Het is nog nooit aangetoond, dat je leesniveau zakt als je een te makkelijk boek leest. Omgekeerd is er ook nog nooit aangetoond, dat het schadelijk is om een te moeilijk boek te lezen. Wil je toch AVI lezen op het AVI niveau van je zoon of dochter, dan kan de leerkracht vertellen op welk AVI niveau je kind leest. Je wordt namelijk een goede lezer door veel te lezen. Daarbij is het wel van groot belang, dat je kind plezier beleeft aan het lezen en de juiste boekkeuze speelt daarin een grote rol. Het boek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen is speciaal ontwikkeld voor een kind met dyslexie of leesproblemen. Met plezier beter leren lezen!

AVI niveaus voor dyslectische kinderen

Voor dyslectische kinderen zijn geen aparte AVI niveaus. Zij lezen de gewone niveaus, maar bereiken die meestal wat later dan andere kinderen. Het is belangrijk om wel op zoek te gaan naar boeken die bij de interesses aansluiten van je kind. De boeken van AVI E3 zijn wellicht geschikt wat betreft het leesniveau voor dyslectische kinderen eind groep 4, maar sluiten niet aan op hun interesses. Voor dyslectische kinderen zijn wel speciale leesseries gemaakt die zijn afgestemd op hun leesontwikkeling. Deze boeken vind je in de bibliotheek bij de ‘makkelijk lezen’ serie.

AVI lezen oefenen

Samen AVI lezen oefenen kan heel leuk zijn! Als je kind geen zin heeft of zelfs boos wordt als het moet lezen, dan valt het niet mee om elke dag samen te lezen. Lees in een rustige en prettige omgeving en neem de tijd voor het lezen. Spreek een vast moment af, bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan. Dit zorgt voor duidelijkheid en vermindert de weerstand om te lezen. Lees om de beurt een zin of een stukje tekst. Help je kind als een woord te moeilijk is. Maak er een rustig en gezellig leesmoment van. Geef je kind positieve aandacht en het samen lezen verloopt fijner, zowel voor jou als voor je kind.

Het boek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen

Met het boek van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen. Het doel van het boek is om met plezier beter te leren lezen.

Het boek bestaat uit:

  • Een spannend verhaal
  • Leuke en effectieve leesoefeningen
  • Woordspellen
  • Beloningskaart
  • Stickers van ‘De Kraaiendieven’
  • Leeskaart/boekenlegger

Met plezier beter leren lezen! Bestel nu het oefenboek voor €34,50 (inclusief verzending).

Dyslectische