Lezen groep 4 

 

Voortgezet technisch lezen vanaf groep 4

Lezen groep 4

Oefening baart kunst

Als je kind kan lezen, dan moet deze vaardigheid verder ontwikkeld worden. Hoe beter je kind teksten leert doorgronden, des te gemakkelijker hij zich nieuwe informatie eigen maakt. Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het leren lezen in groep 3 ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes, maar er komen ook informatieve teksten bij.

In de loop van het schooljaar gaat het leestempo steeds meer een rol spelen. Blijft dit achter, dan wordt ouders vaak gevraagd specifiek met hun kind op snelheid te gaan oefenen. Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het gaat lezen. Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook nog een beetje leuk is om te doen? Met het oefenboek van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind oefenen om zijn leestempo te verhogen en zijn leesplezier te vergroten.

 

Leesachterstand in groep 4

Lezen groep 4

Leeskilometers maken

Zwakke lezers krijgen het in groep 4 moeilijker, omdat teksten qua zinnen en structuur langer en ingewikkelder worden. Het gevaar is ook dat zwakke lezers steeds verder achter gaan lopen, omdat ze veel minder zelf oefenen dan vaardige lezers. Het is in groep 4 van groot belang om veel ‘leeskilometers’ te maken. Vindt je kind lezen echt niet leuk, dan kan het een leesachterstand hebben. Teksten zijn dan te moeilijk en zorgen voor frustratie. Het is belangrijk dat je kind gestimuleerd wordt om een boek te lezen.  Succeservaringen zijn hierbij van groot belang om frustratie te voorkomen en leesplezier te vergroten.

Het oefenboek van Beter Leren Lezen draagt bij aan het opdoen van succeservaringen, het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier van je kind. Een goed leestempo is van groot belang, omdat kinderen die te langzaam lezen in een hogere groep in de problemen komen. Niet alleen bij lezen, maar bij alle vakken. Denk maar aan aardrijkskunde, geschiedenis en ook rekenen: kinderen moeten gewoon heel veel lezen om de stof tot zich te nemen. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd over om te leren of na te denken over de opdracht. Daardoor zakken schoolprestaties over de gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempolezen dus ook in de bovenbouw continu een punt van aandacht.

Boek lezen groep 4

Ga regelmatig met je kind naar de openbare bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.