Lezen groep 3

In de kleuterklas leren kinderen de meeste letters te benoemen. Daarnaast leren kleuters dat woorden uit verschillende klanken bestaan en leren zij die klanken te onderscheiden. In groep 3 gaat het dan echt gebeuren. Vol enthousiasme starten de kinderen met het leren van de letters van het alfabet en het lezen van de eerste woordjes. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen dit enthousiasme vasthouden en leesplezier ontwikkelen.

Lezen bestaat in groep 3 nog voornamelijk uit technisch lezen: het koppelen van klanken aan letters en het opslaan van deze combinaties in de hersenen. Je kind leert eerst woorden in afzonderlijke klanken hakken. ‘Ik’ wordt dan i-k. Dan ‘plakt’ je kind de afzonderlijke klanken weer aan elkaar: i-k, ik. Op deze manier wordt het woord spellend gelezen. Op het moment dat je kind ook de ‘s’ kent, kan hij ook het woord ‘sik’ spellend lezen. Zo breiden de woorden die je kind kan lezen zich systematisch steeds verder uit.

Correct, vlot en vloeiend lezen

Lezen groep 3

Vloeiend lezen

In het begin leert je kind alleen klankzuivere woorden lezen. Dat zijn woorden die je schrijft zoals je ze uitspreekt, bijvoorbeeld ‘kaas’. In de tweede helft van groep 3 leert je kind ook niet-klankzuivere woorden lezen, bijvoorbeeld het woord ‘hond’: je zegt ‘hont’, terwijl je ‘hond’ schrijft. Er is een verschil tussen correct, vlot en vloeiend lezen. Eerst leert je kind woorden correct, dus op de juiste manier, lezen. Dan leert je kind wat sneller of vlotter lezen. Pas als hij dit kan, is de stap naar vloeiend lezen mogelijk. Vloeiend wil zeggen dat zinnen en korte stukjes tekst niet alleen correct en vlot, maar ook met een goede intonatie worden gelezen. Hiervoor is het belangrijk dat je kind de woorden die hij leest, begrijpt. Vanaf groep 4 komt het begrijpend lezen structureel aan bod. In de loop van het schooljaar gaat het leestempo steeds meer een rol spelen. Blijft dit achter, dan wordt ouders vaak gevraagd specifiek met hun kind op snelheid te gaan oefenen.

Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het gaat lezen. Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook nog een beetje leuk is om te doen? Met het oefenboek van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind oefenen om zijn leestempo te verhogen en zijn leesplezier te vergroten.

Leesontwikkeling

Lezen groep 3

Leesontwikkeling begint bij leesplezier

Bij de herfstsignalering van groep 3 is het moment aangebroken om te beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de leesontwikkeling dan achterblijft, je kind nog steeds de letters niet kent die hij volgens de methode al wel zou moeten kennen, moet op dat moment extra hulp worden ingezet.

Naast de extra hulp van de leerkracht of remedial teacher kan het oefenboek van Beter Leren Lezen worden ingezet om de leesontwikkeling te vergroten. Als de leesontwikkeling in groep 3 niet wil vlotten, is de kans op gedrags- en emotionele problemen groot. Ook kan je kind het plezier in het (leren) lezen verliezen. Weinig leesplezier is zeer nadelig voor een goede leesontwikkeling. Om die reden ligt de nadruk van het oefenboek van Beter Leren Lezen op het vergroten van het leesplezier. Als de leesontwikkeling niet goed verloopt, heb je als ouder in deze periode een grote verantwoordelijkheid. Het is vooral jouw taak om bij gedrags- of emotionele problemen van je kind bij de leerkracht aan de bel te trekken. Aarzel niet om te overleggen over het inzetten van extra hulp.

Boek lezen groep 3

Ga regelmatig met je kind naar de openbare bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.