Leren lezen in groep 5

In de basisschool is het leesonderwijs erop gericht dat kinderen steeds meer woorden leren lezen in groep 5, zodat ze informatie op doen en hun kennis uitbreiden. De ontwikkeling van het leestempo blijft belangrijk. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd over om te leren of na te denken over de opdracht. Dit gaat ten koste van het leesbegrip. Daardoor zakken schoolprestaties over de gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempolezen dus ook in de bovenbouw continu een punt van aandacht. Om het leestempo te verhogen is het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen uitermate geschikt.

Leesplezier

Het leesplezier van een kind staat voorop. Maak er gezellige en ontspannen momenten van zodat je kind meer zin heeft thuis (samen) te lezen. Zorg voor succeservaringen en een positieve benadering. Als je thuis met je kind leest, dan heeft dat een positief effect op de leesontwikkeling van je kind.

Dagelijks lezen

Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van je kind om dagelijks minstens 10 minuten met je kind te lezen dan dat je daar maar 1 keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte. Raak niet in paniek als je een keer overslaat en het er niet van komt. Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden door hun ouder. Een rustmoment van de dag. Je kind luistert, volgt de plaatjes in het boek en kijkt naar jouw gezicht. Sluit aan bij de belangstelling en leesniveau van je kind. Blijf je kind ook voorlezen in groep 5. Kinderen vinden voorlezen fijn en het is goed voor de ontwikkeling van hun luistervaardigheid en woordenschat.

De boekkeuze is belangrijk voor het leren lezen in groep 5

Ga regelmatig met je kind naar de bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

OEFENBOEK ‘DE KRAAIENDIEVEN’

Begrijpend lezen oefenen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een compleet oefenboek om kinderen te helpen bij het krijgen van leesplezier én het verhogen van het leestempo. De effectiviteit van deze methode is wetenschappelijk bewezen. De methode heb ik verwerkt in een spannend verhaal, compleet met alle materialen die nodig zijn om het leesniveau te verhogen.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!