Leren lezen groep 4

Voortgezet technisch leren lezen groep 4

Als je kind kan lezen, dan is het van groot beland dat deze vaardigheid verder ontwikkeld wordt. Hoe beter je zoon of dochter teksten leert doorgronden, des te gemakkelijker hij/zij de nieuwe informatie eigen maakt. Voortgezet technisch leren lezen groep 4 gaat verder waar het leren lezen in groep 3 ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes, maar er komen ook informatieve teksten bij.

Leren lezen groep 4 – Leestempo

In de loop van het schooljaar gaat het leestempo steeds meer een rol spelen. Blijft dit achter, dan wordt ouders vaak gevraagd specifiek met hun kind op snelheid te gaan oefenen. Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ je zoon of dochter maakt, hoe beter het gaat lezen. Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook leuk is om te doen? Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is volledig gericht op het vergroten van het leesplezier en verhogen van het leestempo van je zoon of dochter.

Leesachterstand in groep 4

Zwakke lezers krijgen het in groep 4 moeilijker, omdat teksten qua zinnen en structuur langer en ingewikkelder worden. Het gevaar is ook dat zwakke lezers steeds verder achter gaan lopen, omdat ze veel minder zelf oefenen dan vaardige lezers. Bij het leren lezen groep 4 is het van groot belang om veel ‘leeskilometers’ te maken. Vindt je kind lezen echt niet leuk, dan kan het een leesachterstand hebben. Teksten zijn dan te moeilijk en zorgen voor frustratie. Het is belangrijk dat je kind gestimuleerd wordt om een boek te lezen.  Succeservaringen zijn hierbij van groot belang om frustratie te voorkomen en leesplezier te vergroten.

Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ draagt bij aan het opdoen van succeservaringen, het verhogen van het leestempo en het vergroten van het leesplezier van je kind. Een goed leestempo is van groot belang, omdat kinderen die te langzaam lezen in een hogere groep in de problemen komen. Niet alleen bij lezen, maar bij alle vakken. Bij aardrijkskunde, geschiedenis en ook rekenen: kinderen moeten gewoon heel veel lezen om de stof tot zich te nemen. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd over om te leren of na te denken over de opdracht. Daardoor zakken schoolprestaties over de gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempolezen in groep 4 continu een punt van aandacht.

Boek leren lezen groep 4

Ga regelmatig met je kind naar de openbare bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’ groep 4

Begrijpend lezen oefenen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een compleet oefenboek om kinderen te helpen bij het krijgen van leesplezier én het verhogen van het leestempo. De effectiviteit van deze methode is wetenschappelijk bewezen. De methode heb ik verwerkt in een spannend verhaal, compleet met alle materialen die nodig zijn om het leesniveau te verhogen. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!