Leren Lezen groep 3

In de kleuterklas leren kinderen de meeste letters te benoemen. Daarnaast leren kleuters dat woorden uit verschillende klanken bestaan en leren zij die klanken te onderscheiden. In groep 3 gaat het dan echt gebeuren. Vol enthousiasme starten de kinderen met het leren lezen groep 3. Het leren van de letters van het alfabet en het lezen van de eerste woordjes. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen dit enthousiasme vasthouden en leesplezier ontwikkelen bij het leren lezen groep 3.

Leren lezen groep 3 bestaat nog voornamelijk uit technisch lezen: het koppelen van klanken aan letters en het opslaan van deze combinaties in de hersenen. Je kind leert eerst woorden in afzonderlijke klanken hakken. ‘Ik’ wordt dan i-k. Dan ‘plakt’ je kind de afzonderlijke klanken weer aan elkaar: i-k, ik. Op deze manier wordt het woord spellend gelezen. Op het moment dat je kind ook de ‘s’ kent, kan hij ook het woord ‘sik’ spellend lezen. Zo breiden de woorden die je kind kan lezen zich systematisch steeds verder uit.

Correct, vlot en vloeiend leren lezen groep 3

Leren lezen groep 3In het begin leert je kind alleen klankzuivere woorden lezen. Dat zijn woorden die je schrijft zoals je ze uitspreekt, bijvoorbeeld ‘kaas’. In de tweede helft van groep 3 leert je kind ook niet-klankzuivere woorden lezen, bijvoorbeeld het woord ‘hond’: je zegt ‘hont’, terwijl je ‘hond’ schrijft. Er is een verschil tussen correct, vlot en vloeiend lezen. Leren lezen groep 3 start met het leren om de woorden correct, dus op de juiste manier te lezen. Dan leert je kind wat sneller of vlotter lezen. Pas als hij dit kan, is de stap naar vloeiend lezen mogelijk.

Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het gaat lezen. Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook nog een beetje leuk is om te doen? Met het oefenboek van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind oefenen om zijn leestempo te verhogen en zijn leesplezier te vergroten. www.beterlerenlezen.nl

Op de site http://www.thuisinonderwijs.nl/leren-lezen-in-groep-3-zo-help-je-je-kind/ staan ook adviezen en producten om je kind thuis vooruit te helpen in zijn of haar leesontwikkeling.

Leesontwikkeling

Bij de herfstsignalering van groep 3 is het moment aangebroken om te beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de leesontwikkeling dan achterblijft, je kind nog steeds de letters niet kent die hij volgens de methode al wel zou moeten kennen, moet op dat moment extra hulp worden ingezet.

Naast de extra hulp van de leerkracht of remedial teacher kan het oefenboek van Beter Leren Lezen worden ingezet om de leesontwikkeling te vergroten. Als de leesontwikkeling in groep 3 niet wil vlotten, is de kans op gedrags- en emotionele problemen groot. Ook kan je kind het plezier in het (leren) lezen verliezen. Weinig leesplezier is zeer nadelig voor een goede leesontwikkeling. Om die reden ligt de nadruk van het oefenboek van Beter Leren Lezen op het vergroten van het leesplezier. Als de leesontwikkeling niet goed verloopt, heb je als ouder in deze periode een grote verantwoordelijkheid. Het is vooral jouw taak om bij gedrags- of emotionele problemen van je kind bij de leerkracht aan de bel te trekken. Aarzel niet om te overleggen over het inzetten van extra hulp.