Begrijpend lezen oefenen groep 5

Zit je kind in groep 5 en krijg je te horen, dat je kind moeite heeft met het begrijpend lezen, dan kun je thuis begrijpend lezen oefenen groep 5. Er zijn voldoende thuisoefeningen gericht op het verbeteren van drie elementen om tot een goed leesbegrip te komen. Goed kunnen begrijpend lezen hangt af van drie factoren:

  • een grote woordenschat;
  • kennis van de wereld;
  • voldoende technische leesvaardigheid.

Dit zijn drie elementen die alle drie goed ontwikkeld moeten worden voor het creëren van goed begrijpend lezen groep 5. Wanneer een van de drie niet goed ontwikkeld is, kan dit al problemen opleveren.

Woordenschat oefenen groep 5

Het blijft belangrijk om voor te lezen, ook wanneer je kind zelf kan lezen. Door voorlezen, gebruik je ook woorden die je niet standaard gebruikt. Je kind heeft op vierjarige leeftijd al een woordenschat van 3000 à 4000 woorden, wat zich uitbreidt tot 17000 woorden met 12 jaar. Het blijft belangrijk deze woordenschat uit te breiden. Gebruik eens het woord ‘toilet’ in plaats van ‘wc.’ en ga op het ‘trottoir’ lopen in plaats van op de ‘stoep’

CITO voorbereiding

https://leestrainer.nl/Woordenschat/training/groep5/

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordenschat

http://oefenplein.nl/taal/79-woordenschat

Kennis van de wereld

Veel (voor)lezen is de belangrijkste bron van kennis opdoen. Zonder voldoende achtergrondkennis over het onderwerp van een tekst, zal je zoon of dochter de inhoud niet kunnen begrijpen. Het is goed om je kind eerst achtergrondkennis te laten opdoen en over het onderwerp te praten of nieuwe (tekst)bronnen erbij te betrekken (op papier of op internet).

Technische leesvaardigheid

Onderzoekers zijn het erover eens dat vloeiend lezen alleen geleerd kan worden door veel en regelmatig oefenen. Maar waarom beleeft je kind geen plezier aan het lezen en wordt het oefenen een strijd? Kinderen die moeite hebben met lezen richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord. Om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen, wat zorgt voor het verminderen van de leesmotivatie. Vanwege de lage leesmotivatie leest een kind minder, wat weer tot minder leesontwikkeling leidt. Deze vicieuze cirkel kan vaak niet doorbroken worden door het kind zelf. Met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind aan de slag om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

OEFENBOEK ‘DE KRAAIENDIEVEN’

Begrijpend lezen oefenen groep 3

Klik hier voor meer informatie over het oefenboek ‘De Kraaiendieven’.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een compleet oefenboek om kinderen te helpen bij het krijgen van leesplezier én het verhogen van het leestempo. De effectiviteit van deze methode is wetenschappelijk bewezen. De methode heb ik verwerkt in een spannend verhaal, compleet met alle materialen die nodig zijn om het leesniveau te verhogen. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die lezen op AVI-niveau eind 3 (E3), midden 4 (M4) of eind 4 (E4). Deze kinderen kunnen met dit oefenboek op een leuke en effectieve manier oefenen om daarmee leesniveau en leestempo te verhogen.

Vraag hier een inkijkexemplaar aan.

Heb je nog vragen over het oefenboek? Dan help ik je graag! Stuur een e-mail naar eliza@beterlerenlezen.nl

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren lezen en je betaalt geen verzendkosten!