Wat is begrijpend lezen groep 4?

Begrijpend lezen groep 4 is het vermogen om geschreven teksten te begrijpen, te lezen met begrip. Begrijpend lezen is een doelgericht denkproces, waarbij drie elementen een rol spelen: de lezer, de tekst en het doel waarmee de lezer de tekst leest. De lezer geeft in interactie met de tekst betekenis aan de woorden, de zinnen en de tekst als geheel. Dit betekenisgevend proces is de essentie van lezen. http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules/begrijpend-lezen/

Voorwaarden begrijpend lezen groep 4

begrijpend lezen groep 4Ten eerste is er natuurlijk het technisch lezen. Wie niet goed en vlot technisch kan lezen, mist de basis voor het begrijpend lezen groep 4. Daarnaast is een grote woordenschat een heel belangrijke voorspeller voor het begrijpend leren lezen. Wie veel kennis van de wereld heeft begrijpt teksten beter. Er is dan veel voorkennis aanwezig, waardoor het kind de nieuwe tekst kan ‘vasthaken’ aan iets dat hij al weet. Ook kennis van taal is een factor die meespeelt in het kunnen begrijpend lezen groep 4.

Motivatie begrijpend lezen groep 4

Motivatie is belangrijk. Wie graag naar verhalen luistert, wie plezier heeft in het spelen met boekjes, wie het fijn vindt om samen in een prentenboek te kijken, zal later ook met meer plezier zelf lezen. Door veel voor te lezen raken kinderen gestimuleerd. Ook door het inrichten van een mooie boekenhoek die uitnodigend is ingericht en die ook prikkelt om lekker te gaan zitten met een boek, raken kinderen gemotiveerder om met boeken en lezen bezig te zijn. http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/jonge-kind/voorwaarden.aspx

Oefenboek De Kraaiendieven van Beter Leren Lezen

Steeds vaker krijgen ouders het advies om thuis, met hun kind extra leesoefeningen te doen. Maar wat is de juiste oefening? Hoe help je jouw kind en krijgt het plezier in het lezen? Dagelijks oefenen behoort geen strijd te zijn, maar een fijn moment samen met je kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven, Floris & Julia’ heeft al vele kinderen vooruitgeholpen in hun leesontwikkeling. Bestel nu het oefenboek en ervaar de effectieve leesoefeningen voor je kind en het gemak voor jou met een compleet oefenpakket.

Dit oefenboek is samengesteld voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar die weinig leesplezier beleven en/of over een te laag leestempo beschikken. Het samenlezen en de leesoefeningen in dit oefenboek stimuleren op een aantrekkelijke en speelse wijze het vergroten van het leesplezier en het verhogen van het leestempo. www.beterlerenlezen.nl