Begrijpend lezen groep 3

Waarom is goed leren lezen voor kinderen belangrijk?

Een goede leesvaardigheid is een voorwaarde voor succes in de (school)ontwikkeling. Als kinderen niet goed leren lezen, dan zijn ze begrensd in hun mogelijkheden op allerlei terreinen. Bovendien hebben ze een lager zelfvertrouwen en een lagere (leer)motivatie. (Vernooy, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Vernooy). Woorden en teksten kom je bij elk vak tegen. Zodra je moeite hebt met begrijpend lezen, ervaar je als kind moeite met vrijwel alle vakken. Begrijpend lezen groep 3 houdt met name in, dat gewerkt wordt aan strategieën om leerlingen in groep 3 inzicht te geven in relaties tussen woorden en zinnen en hoe ze hun kennis van de wereld kunnen toepassen bij het lezen. Een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen in groep 3 is het technisch lezen.  Ook de samenhang tussen begrijpend lezen en woordenschat en begrijpend luisteren is uitvoerig aangetoond in onderzoek. http://www.beterlerenlezen.nl/thuis-oefenen-lezen-is-effectieve-leuke-en-makkelijke-manier/

Leesproblemen vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden

Begrijpend lezen groep 3Het is verstandig om snel hulp te zoeken, zodra je merkt dat je kind moeite heeft met het leren lezen. School geeft vaak extra leesoefeningen mee naar huis om het leesniveau te verhogen. Extra oefenen is heel belangrijk, maar niet altijd leuk voor een kind. Daarom is het oefenboek van Beter Leren Lezen ontwikkeld. Het is een compleet pakket met oefeningen om  het leestempo en het leesplezier van je kind te verhogen.

Herfstsignalering

Groep 3 is voor de leesontwikkeling van kinderen een belangrijk schooljaar, omdat ze een start maken met lezen. Bij de herfstsignalering van groep 3 is het moment aangebroken om te beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de leesontwikkeling dan achterblijft, moet op dat moment extra hulp worden ingezet.

Oefening voor ouder en kind

  • Lees om de beurt een regel of bladzijde uit een leesboek waar je kind graag uit wil lezen (In mijn volgende blog ga ik verder in op de juiste boekkeuze).
  • Help je kind zodra hij/zij moeite heeft met een woord om frustratie te voorkomen.
  • Herhaal de bladzijde nogmaals. Het lezen van de tekst gaat dan vaak al beter, waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt in het lezen = succeservaring.
  • Het is heel belangrijk dat je kind in een veilige omgeving kan oefenen. Positief stimuleren!

Oefenboek Beter Leren Lezen begrijpend lezen groep 3

Naast de extra hulp van de leerkracht of remedial teacher kan het oefenboek van Beter Leren Lezen worden ingezet om de leesontwikkeling te vergroten. Weinig leesplezier is zeer nadelig voor een goede leesontwikkeling. Om die reden ligt de nadruk van het oefenboek van Beter Leren Lezen op het vergroten van het leesplezier. Als de leesontwikkeling niet goed verloopt, heb je als ouder in deze periode een grote verantwoordelijkheid. Het is vooral jouw taak om bij gedrags- of emotionele problemen van je kind bij de leerkracht aan de bel te trekken. Aarzel niet om te overleggen over het inzetten van extra hulp.

Begrijpend Lezen groep 3 welke boekkeuze?

Ga regelmatig met je kind naar de openbare bibliotheek. Wil je weten hoe ver je kind is in zijn technische leesontwikkeling? Vraag dan op school naar zijn AVI-niveau. Bij een goede boekkeuze is het belangrijk dat je het AVI-niveau van je kind weet. Op kinderboeken staat vaak het AVI-niveau aangegeven. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen. https://www.bibliotheek.nl